035 – 5771282

24 uur per dag

035 – 5771282

Tegenwoordig kiezen veel mensen voor een crematie.

In de omgeving Utrecht maar ook daarbuiten zijn er veel locaties voor een crematieplechtigheid.

Als de overledene is gecremeerd kan na 4 weken de as worden uitgestrooid, meegenomen
naar huis of elders worden bijgezet. U hoeft hier niet direct over te beslissen, in afwachting
van uw keuze wordt de as maximaal een half jaar bewaard in de Algemene Nis van het
crematorium, deze is niet toegankelijk. U kunt er ook voor kiezen om de as te bewaren
in de kluis bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.

Wij kunnen u uitgebreid informeren over de verschillende mogelijkheden voor de asbestemming
(zie onder “herinneringen” in het hoofdmenu).

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.