035 – 5771282

24 uur per dag

035 – 5771282

Uw uitvaart is onze zorg

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging

Omdat ieder mens uniek is, verdient een ieder na overlijden een passend afscheid dat recht doet aan de overledene.

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging geeft de uitvaart het persoonlijke karakter dat bij de overledene past. Wij bieden maximale persoonlijke aandacht, hebben oog voor individuele wensen en werken toe naar een waardig afscheid.

Een uitvaart die volledig recht doet aan de wensen van de nabestaanden
is in onze visie tot steun aan de verwerking van hun verlies.
Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met ieders achtergrond.

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging is al decennialang actief in de uitvaartbranche en geniet zowel regionaal als nationaal vertrouwen in haar deskundigheid. Onze medewerkers weten de gevoelens van anderen altijd op waarde in te schatten. Daarbij is onze oprechte empathie echter geen belemmering voor een effectief en professioneel handelen in het korte tijdsbestek tussen overlijden en uitvaart.

Ook na de uitvaart is Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging bij veel mensen een baken gebleken in de afhandeling van diverse zaken rond een overlijden. Wij staan u met raad en daad terzijde zodat u zich over deze praktische zaken geen zorgen hoeft te maken. Dat is het persoonlijke stukje maatwerk dat wij als kleinschalig bedrijf kunnen leveren.

Uw keuze voor Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging is een keuze voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
Onze wijze van werken heeft bijgedragen tot een vertrouwensband bij tal van families.

In de moeilijke periode na een overlijden, staan wij u graag met raad en daad terzijde.

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.