035 – 5771282

24 uur per dag

035 – 5771282

Depositofonds Overeenkomst

Een aanvullende service die Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging aanbiedt is o.a. een Depositofonds Overeenkomst. Wat houdt dat precies in?

 

Geld opzij zetten voor uw uitvaart.

Een uitvaart is een aangrijpende en onvermijdbare gebeurtenis. De kosten voor begraven of cremeren zijn afhankelijk van de persoonlijke wensen en kunnen daardoor variëren. Een uitvaartdeposito is een speciale rekening waarmee geld opzij wordt gezet voor de kosten van de uitvaart. Het is een alternatief voor een uitvaartverzekering.

Een Depositofonds  Overeenkomst biedt maatwerk met financiële vrijheid, er wordt géén gezondheidsverklaring vereist zoals bij een uitvaartverzekering wel het geval is en er is géén premieverplichting. Dit maakt een uitvaartdeposito bijzonder interessant voor mensen met een chronische aandoening of voor mensen op oudere leeftijd.

Deze overeenkomst biedt een oplossing voor mensen die geen of een onvoldoende regeling hebben getroffen om hun uitvaart te bekostigen en daar alsnog in willen voorzien.

 

Het is geheel aan u welk bedrag u inlegt op uw Deposito. Is het tegoed van uw Deposito meer dan € 7.444,00 dan valt u mogelijk niet meer onder de vrijstellingsgrens vermogensbelasting, die door de fiscus wordt gehanteerd (situatie 2021). Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er bij de fiscus iets veranderd.

Verzekeringen waarbij een kapitaal (een bedrag) in één keer wordt uitgekeerd, behoren officieel tot het vermogen (box 3). Voor een deposito overeenkomst geldt meestal een vrijstelling. De vrijstelling houdt in dat de waarde van de verzekering niet tot uw vermogen wordt gerekend.

• Degene die een Depositofonds Overeenkomst contractueel met ons afsluit, stelt in overleg met Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging vast, welk bedrag er nodig zal zijn voor de persoonlijke wensen en de uitvoering van zijn/haar uitvaart. Graag verwijzen wij u naar ons boekje “Uitvaartwensen”.
• Het boekje ‘Uitvaartwensen” kan deel uitmaken van het Depositofonds Overeenkomst dat wij met u opstellen.
• Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging rekent géén kosten voor het bespreken en opstellen van een Depositofonds Overeenkomst.
• Een Depositofonds Overeenkomst kan ook afgesloten worden voor iemand anders.
• Bij het vaststellen van het bedrag dat nodig is voor uw uitvaart wordt uitgegaan van de kosten die op de datum van
opstellen van de overeenkomst van toepassing zijn. Indien de kosten van uw uitvaart hoger uit vallen dan contractueel is vastgesteld, zal het verschil achteraf gefactureerd worden bij de nabestaanden.
• Het overeengekomen bedrag dient op de rekening van Stichting Depositofonds Vervaart Uitvaartverzorging gestort te worden. Op het moment dat het volledige overeengekomen bedrag op de depositorekening is gestort gaat het contract in tenzij anders is overeengekomen.
• Het bedrag op van uw Depositofonds Overeenkomst wordt in zijn geheel besteed aan uw uitvaart. Ingelegde gelden worden niet gerestitueerd.
• Op ingelegde gelden wordt geen rente uitgekeerd en er vindt geen indexatie plaats.
• Uw inleg wordt ondergebracht bij Stichting Depositofonds Vervaart Uitvaartverzorging. Uw geld wordt niet belegd of anderszins gebruikt.
• De uitvoering van de uitvaart wordt contractueel vastgelegd zodat uw uitvaartwensen voor de nabestaanden duidelijk zijn. Bewaar dit contract bij uw verzekeringspapieren. Een kopie van dit contract wordt bewaard in de administratie van de Stichting Depositofonds Vervaart Uitvaartverzorging.
• Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid om u nader te informeren.

Veel gestelde vragen Stichting Depositofonds Vervaart

 

Wat gebeurt er met mijn geld als Vervaart Uitvaartverzorging failliet gaat?

Dan blijft uw geld gewoon in het depositofonds staan. Het depositofonds staat juridisch los van

Vervaart Uitvaartverzorging.

 

 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat ik mijn geld terugkrijg?

Het depositofonds wordt aangestuurd door een bestuur; Daarnaast heéft Vervaart uitvaartverzorging zich garant gesteld voor eventuele verliezen van het Depositofonds.

 

Valt Stichting Depositofonds Vervaart onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandse Bank?

Nee. Stichting Depositofonds Vervaart valt niet onder het garantiestelsel van de Nederlandse Bank.

 

Wat keert Stichting Depositofonds Vervaart uit?

Het Depositofonds Vervaart is geen verzekering, maar een depositofonds. Wanneer u overlijdt, komt het volledige bedrag van het deposito vrij om de uitvaartkosten te kunnen betalen. Dit bedrag vullen we aan met de tot de overlijdensdatum opgebouwde rente.

 

Is er een minimum bedrag?

Het minimumbedrag is € 500.

 

Kan ik later extra inleggen?

Extra inleggen kan altijd. U ontvangt hiervan een aparte bevestiging.

 

lk wil geld uit het depositofonds halen, mag dat?

Nee. Het geld komt alleen beschikbaar voor een uitvaart.

 

Zorgt een storting in het depositofonds ervoor dat ik gegarandeerd niet meer hoef bij te betalen?

Nee. De waarde van -het depositofonds stijgt namelijk niet automatisch mee met de stijging van de uitvaartkosten. Wel wordt jaarlijks rente bijgeschreven.

 

Heb ik fiscaal voordeel met het Stichting Depositofonds Vervaart?

De waarde van het depositofonds tis vrijgesteld van belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Voor 2019 is de vrijstelling € 7.118 per persoon (in 2018 was dat € 7.033). Meer info: belastingdienst.

 

lk heb eigen vermogen. Wanneer kom ik in aanmerking voor vrijstelling?

In sommige gevallen heb je recht op een vrijstelling, waardoor het heffingsvrije vermogen toeneemt en je dus minder belasting betaalt. In 2019 is de heffingsvrije grens vastgesteld op

€ 30.360 per persoon. Als je een fiscale partner hebt ligt de heffingsvrije grens voor jullie samen op

€ 60.720.

 

 

Wat gebeurt er als mijn saldo hoger wordt dan de geldende vrijstelling?

Indien het saldo hoger is dan genoemde vrijstelling, vervalt de gehele vrijstelling en heeft u formeel geen belastingvoordeel in box 3.

 

Houdt u er rekening mee dat de rente altijd wordt bijgeschreven bij uw deposito tegoed!

 

lk ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing aan ons door, dan wijzigen Wij uw adres in ons systeem. U kunt dit doen door een e-mail te sturen: adreswijziging. Belangrijk is om in het bericht zowel het oude als het nieuwe adres te vermelden én de datum van de verhuizing.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Disclaimer

Disclaimer voor vervaartuitvaart.nl

Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, hierna benoemd als Vervaart & Van Haren, verleent u hierbij toegang tot de websites www.vervaartuitvaartverzorging.nl en www.vanharenuitvaart.nl en nodigt u uit tot de daarop aangeboden informatie.


Vervaart & Van Haren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te doen.


Vervaart & Van Haren zal de inhoud van onze websites zo vaak als nodig actualiseren en/of aanvullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.


De op onze websites geboden informatie is zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De geboden informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.


Alle prijzen op onze websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Ook voor op onze websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen wij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten, foto’s en dergelijke als vermeld op onze website, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Vervaart & Van Haren Uitvaartverzorging, behoudens en slechts voor zover anders is bepaald in regelingen van dwingend recht tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.